De Legenda legt de symbolen uit die je in jouw Puntenplanner gebruikt. Uiteraard ben je vrij om je eigen symbolen te gebruiken. Wel raad ik aan om in ieder geval de volgende symbolen te gebruiken:

 • Taak
 • Taak volbracht
 • Vooruit verplaatste taak
 • Teruggeplaatste taak
 • Niet relevant
 • Evenement
 • Notitie
 • Belangrijk/spoed
 • Uitzoeken

Een voorbeeld van een Legenda vind je hier:
legenda

 • Schrijf de titel bovenaan de pagina
 • Schrijf je symbolen en uitleg op de pagina
 • Nummer de pagina onderaan
 • Schrijf het paginanummer en titel in de Index